SÄKERHET & MILJÖ

Vi har antagit en trafiksäkerhetspolicy som är registrerad hos Sveriges Åkeriföretag.
Det som innefattar denna policy är bl.a:

  • Våra anställda skall ha den behörighet och utbildning som krävs för att utföra transporter på ett trafiksäkert sätt.
  • Nolltolerans när det gäller alkohol och droger vilket innebär stor restriktivitet dygnet före och under viloperioder i transportuppdraget. Vidare genomgår alla anställda en hälsokontroll där tyngdpunkten läggs på trafiksäkerhetspåverkande funktioner enligt Transportstyrelsens krav.
  • Våra fordon skall hålla hög standard på den utrustning som gäller trafik och miljö.
  • Våra förare skall alltid uppträda som ett föredöme i trafiken.

Vi har även en arbetsmiljöpolicy som är utarbetad i samråd med personalen.
Denna policy finns registrerad hos Arbetsmiljöverket.
Det som innefattar denna policy är bl.a:

  • Åtgärder för att minska arbetsskador och ohälsa, undvika olyckshändelser samt ge en meningsfull och positiv arbetsmiljö.

Vår antagna miljöplan och miljöpolicy finner ni också här: